Tổng quan công trình

Thiết kế Hệ thống PCCC cho công trình Trụ sở làm việc báo Đà Nẵng

Chủ đầu tư

UBND Tp.Đà Nẵng

Địa chỉ công trình

Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Thư viện ảnh