[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Khách sạn Cordial - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DANAFAST

Tổng quan công trình

Thiết kế Hệ thống PCCC cho công trình Khách sạn Cordial

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Du lịch Dung Bàng

Địa chỉ công trình

Lô 01, 02, 03, 04 - B3 KDC An Hải 3, Đường Loseby, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà Tp.Đà Nẵng

Thư viện ảnh