Tổng quan công trình

Thiết kế cải tạo Hệ thống PCCC cho công trình Karaoke Hoàng Việt

Chủ đầu tư

Ông: Nguyễn Đình Rân

  Bà: Huỳnh Thị Việt

Địa chỉ công trình

Tổ 36, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

Thư viện ảnh