Tổng quan công trình

Thiết kế Hệ thống PCCC cho công trình Showroom

Chủ đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ công trình

P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Thư viện ảnh