CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DANAFAST

93 Nguyễn Bỉnh Khiêm, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.6522114 – Hotline: 0911.165.114

Fax: 0236.6522114

Email: danafastpccc@gmail.com