Tổng quan công trình

Thiết kế cải tạo: Karaoke Hải Huỳnh

Quy mô: 4 tầng nổi

 

Chủ đầu tư

Ông: Tôn Thất Chính

Bà: Huỳnh Thi Diệu Tâm

Địa chỉ công trình

K01 H03/04 Quang Dũng, P. Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

Thư viện ảnh