Kỷ niệm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10)

Ngày 04/10/2019

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh việc quy định quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Ðây cũng là nền móng cho việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC. Ngày 4/10/1996, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm làm Ngày toàn dân PCCC. Your account provider will require your bank or debit card account number, in addition to your personal and account https://clickmiamibeach.com/ information. Trong những năm qua, công tác PCCC được đặt lên hàng đầu, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp, ở mọi địa bàn trên toàn quốc, góp phần từng bước kiềm chế tình trạng cháy, nổ, tiến tới giảm thiểu tác hại nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra, bảo đảm tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước.

Ảnh: TTXVN